Chính sách Chăm sóc khách hàng Thân Thiết

  1. Địa điểm áp dụng: Chuỗi cửa hàng thời trang trẻ em cao cấp CROWN SPACE

  2. Mức ưu đãi đối với các hạng khách hàng thân thiết

HẠNG KHÁCH HÀNG

ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH HẠNG KHÁCH HÀNG

Mua hàng

CROWN SPACE
 VIP Member -  SILVER

Phát sinh mua 01 sản phẩm

Mỗi 100K được tích lũy 3 điểm (tương đương 3.000đ)

CROWN SPACE
 VIP Member - Gold

KH có giá trị mua hàng tích lũy từ 10 triệu đồng

Mỗi 100K được tích lũy 5 điểm (tương đương 5.000đ)

CROWN SPACE
 VIP Member - Diamond

KH có giá trị mua hàng tích lũy từ 30 triệu đồng.

Mỗi 100K được tích lũy 7 điểm (tương đương 7.000đ)

CROWN SPACE
 VIP Member - Platimum

Khách hàng là đối tác chiến lược của công ty

Mỗi 100K được tích lũy 10 điểm (tương đương 10.000đ)

  3. Quyền lợi khác:

Khách hàng VIP được hưởng thêm ưu tiên sau:

  • Tặng 50.000đ – 100.000đ – 300.000 - 500.000đ tương ứng với hạng thẻ Silver – Gold – Diamond – Platinum vào ngày sinh nhật bé (bé không đăng ký ngày sinh nhật trước không được hưởng)

  4. Điều kiện và điều khoản áp dụng:

  • Mỗi điểm tích lũy tương đương 1.000đ
  • Điểm tích lũy có giá trị sử dụng 3 tháng kể cả tháng mua hàng (VD: Điểm tích lũy từ lần mua hàng ngày 25/3/2019 sẽ hết hạn vào ngày 30/7/2019
  • Điểm quy đổi được chuyển vào tài khoản khách hàng 03 ngày làm việc sau ngày mua hàng thành công hoặc 03 ngày từ ngày nhận hàng với khách hàng mua hàng trực tuyến.
  • Điểm tích lũy không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
  • Không áp dụng thanh toán bằng điểm tích lũy đối với các sản phẩm có mức chiết khấu, giảm giá, khuyến mại tương đương từ lớn hơn 30% trở lên; trong các chương trình đổi giày, các chương trình bán hàng đồng giá.
  • Chỉ được áp dụng một (01) mức ưu đãi cao nhất dành cho khách hàng.