𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̣ 𝐤𝐲̉

𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̣ 𝐤𝐲̉

 Ngày 02/04 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là ngày “Thế giới nhận thức chứng tự kỷ” với mục đích kêu gọi các nước tăng cường sự quan tâm và hiểu biết về hội chứng này.

Ngày thế giới nhận biết về chứng tự kỷ nhấn mạnh quyền được tôn trọng của người khuyết tật dựa trên nguyên tắc bình đẳng với người khác trong xã hội. 

 Chứng tử kỷ là một khuyết tật phức tạp với tỉ lệ người mắc khá cao (70 triệu người) trên toàn thế giới.

 

Tỉ lệ chẩn đoán trẻ mắc tự kỷ trong những năm gần đây có xu hướng tăng lên với tần suất gặp 1 trên 100 trẻ, trong đó tự kỷ điển hình chiếm 16,8% .Trẻ trai bị nhiều hơn trẻ gái từ 4 đến 6 lần.

 

Đây là một dạng khuyết tật phát triển kéo dài suốt cuộc đời, người mắc chứng tự kỷ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhưng nếu được sự sẻ chia và giúp đỡ từ gia đình và cộng đồng, người tự kỷ sẽ có khả năng phát triển các giá trị bản thân, hòa nhập cuộc sống,  phát triển các năng lực và đóng góp cho xã hội.

← Bài trước Bài sau →